Εικόνα admin

Παρακολουθείστε στο κανάλι YouTube του έργου BIGDATA 4RIVERS, όπου το ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ συμμετέχει ως εταίρος, βίντεο από τις συναντήσεις και τις επισκέψεις που έγιναν στην Αθήνα.

Βίντεο