ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Εικόνα admin

Δύο χρόνια περίπου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής, η φύση σιγά σιγά θεραπεύει τις πληγές της. Την επούλωση των ψυχικών τραυμάτων των πληγέντων έχουν αναλάβει οι ειδικοί της ψυχικής υγείας της Δομής Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης. Η εν λόγω Δομή αποτελεί σύμπραξη του ΕΚΚΑ, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και της Δομής Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής και Άμεσης Παρέμβασης Social Network Αττική και λειτουργεί με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ από τον Απρίλιο 2019.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: α) την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό ψυχικής υγείας, β) την αξιοποίηση από τους πληγέντες όλων των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων για την ανακούφισή τους και γ) τον συντονισμό όλων των φορέων, εθελοντικών οργανώσεων ή εθελοντών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τον έναν περίπου χρόνο λειτουργίας της Δομής έχουν προσφερθεί πάνω από 600 υπηρεσίες σε άτομα και οικογένειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της Δομής για την προσήλωσή του στο σημαντικό έργο που επιτελείται. Κατά τη σημερινή μας συνάντηση, συμφωνήσαμε να εντείνουμε τη δράση μας, υιοθετώντας νέες μορφές παρέμβασης την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, και να ενισχύσουμε τη Δομή με νέες υπηρεσίες