Εικόνα admin

Αξιότιμοι φορείς, συνεργάτες και πολίτες,

Με αίσθημα ευθύνης και σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.55821 /20-9- 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4019), και για το χρονικό διάστημα από 21/9/2020 έως και 4/10/2020, βασική υποχρέωση μας είναι η λήψη κάθε προληπτικού μέτρου, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι λοιποί τρίτοι, που ενδεχόμενα παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας του ΠΤΑ Αττικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί στο Νομό Αττικής, ειδικά για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής, και προκειμένου να προληφθεί κάθε κίνδυνος που μπορεί να απειλήσει την υγεία όλων μας, από τη παραμονή  σε κλειστούς χώρους παρακαλείσθε θερμά για τα παρακάτω:

1. Σε οτι αφορά τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου και γραμματείας συνιστούμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία, την οποία επίσης προτείνουμε  για την εν γένει καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή συγχρωτισμού. 

2. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται μέχρι τις 16:00 σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις. 

3. Αποφύγετε την επίσκεψη στην Υπηρεσία μας, χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη συνεννόηση  μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα Στελέχη του Ταμείου.

4. Υπενθυμίζεται  ότι κατά την είσοδο στους χώρους του Ταμείου είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου (σχετικό το άρθρο 5Α της αριθ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/14-9-2020 απόφασης, Β’ 3958). Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

5.Τα έγγραφα για Πρωτοκόλληση να αποστέλλονται με μικρό αριθμό σελίδων (έως 5 σελίδες μαζί με το διαβιβαστικό) αποκλειστικά στο e–mail :ptapatt@patt.gov.gr ή στο fax της υπηρεσίας μας στο 210-6910060  καθώς και με courier ή κλητήρα.

Σε περίπτωση αποστολής με e-mail θα σας επιστρέφεται, αντίγραφο του εγγράφου σας με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

6.Παρακαλείσθε όπως, έγγραφα που αποστέλλονται με fax να είναι ευδιάκριτα ενώ τα σκαναρισμένα να είναι κατά προτίμηση έγχρωμα ή σε μορφή PDF. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα μπορείτε να καλείτε και να ενημερώνεστε για τον αριθμό   πρωτοκόλλου του εγγράφου σας.

Τηλέφωνο Υπηρεσίας:  213-2063626, -616, -621

 Ώρες ενημέρωσης κοινού: 09:00 πμ-15:00 μμ

7.Τέλος, συνιστούμε την συχνή επίσκεψη σας, για τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και συμβολή  σας στη  προστασία όλων μας από την πανδημία.

Ας συμπεριφερθούμε όλοι υπεύθυνα. Η εξέλιξη και αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας είναι και στα χέρια μας και είναι ευθύνη όλων μας.

 

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής 

του ΠΤΑ Αττικής

Σωτήρης Νικολαρόπουλος