Εικόνα admin

Η θέσπιση του  βραβείου Paweł Adamowicz, που  θα φέρει το όνομα του Δημάρχου Γκντανσκ και μέλους της ΕτΠ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2019,  θα τιμά όσους αγωνίζονται για την ελευθερία και την αλληλεγγύη καθώς  και κατά της μισαλλοδοξίας, της καταπίεσης και της ξενοφοβίας.

Το βραβείο αυτό,  θα  απονεμηθεί σε ηγέτη πόλης, πολιτών ή σε οργάνωση που δρα σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και που, ακολουθώντας το παράδειγμα του εν λόγω Δημάρχου, οικοδομεί γέφυρες και γκρεμίζει τείχη, ανοίγοντας το δρόμο για κοινωνικές αλλαγές προς όφελος των αδυνάμων και χωρίς να δειλιάζει μπροστά σε οποιαδήποτε επείγουσα μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cor.europa.eu/el/news/Pages/adamowicz-award-honour-combat-intole...