ΟΔΗΓΙΕΣ CAPACITY BUILDING


Η Δομή Social Network Αττική προχώρησε στην εκπόνηση οδηγού – εργαλείου -  Capacity Building  με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων στα στελέχη πεδίου που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες. Ο οδηγός έχει δομηθεί έτσι ώστε να παρέχει σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία ενσωματώνοντας τις επιστημονικές προσεγγίσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η ενδυνάμωση των κοινωνικών συστημάτων, η βελτίωση...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Συστήματος Γεωχωρικής Απεικόνισης Δομών Κοινωνικής Φροντίδας


Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος γεωχωρικής απεικόνισης Δομών η Περιφέρεια Αττικής επιδίωξε να παρέχει στους ενδιαφερόμενους κοινωνικών υπηρεσιών ένα χρηστικό εργαλείο που αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση κι εξυπηρέτησή τους. Το σύστημα Γεωχωρικής απεικόνισης Δομών είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή αναζήτησης και προβολής των Κοινωνικών Δομών που ανήκουν στην δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της...

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση στην αναστολή λειτουργίας της Δομής υποστήριξης


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σε συνέχεια της από 13-03-2020 κοινής απόφασης-ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για προσωρινή αναστολή των εργασιών της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης που λειτουργεί στη Ραφήνα Αττικής, συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»...

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Ανακοίνωση


Μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19) στο ΠΤΑ Αττικής     Αξιότιμοι φορείς, συνεργάτες και πολίτες, Με αίσθημα ευθύνης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.‪7874/12-03-2020 «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό»), βασική υποχρέωση μας είναι η λήψη κάθε προληπτικού μέτρου, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι λοιποί τρίτοι, που ενδεχόμενα παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας του ΠΤΑΑ...

Διαβάστε περισσότερα