Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, ενός (1) ατόμου, για τη λειτουργία της Δομής - Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Ραφήνας, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική», του άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική...

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Στελεχών του Social Network στη ΔΕΘ


Στελέχη της Δομής Social Network Αττική παρευρίσκονται στην ΔΕΘ για την ενίσχυση της δικτύωσης της με φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση αντίστοιχων πεδίων παρέμβασης, για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κάλυψη του κενού πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη προς τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους.

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Social Network


Η δομή Social Network αποτελεί μια νέα οργανωτική προσέγγιση στη διαχείριση των αναγκών και την παροχή υπηρεσιών για την ανακούφιση των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας Αττικής. Η αναγκαιότητα ύπαρξης της δομής, εδράζεται στην κάλυψη των άμεσων και καθημερινών αναγκών των πολιτών της Περιφέρειας, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από τις υφιστάμενες δομές και στον συντονισμό των δράσεων που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια. Το Social Network έχει ενταχθεί στο...

Διαβάστε περισσότερα