Κατηγορία Υπηρεσίες

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, στην προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου και της ποιότητας εξυπηρέτησης σας προσκαλεί να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί από εσάς να το συμπληρώσετε θα είναι μικρός, αλλά η συμμετοχή σας στην παραπάνω προσπάθεια θα είναι ιδιαίτερη σημαντική και πολύτιμη για εμάς.

Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


12345
Την ευκολία επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου/email
Την ευκολία επικοινωνίας δια ζώσης/επίσκεψη στο ταμείο
Την πληρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας
Την ταχύτητα διεκπεραίωσης πληρωμής από τη στιγμή της κατάθεσης του λογαριασμού στο ΠΤΑΑ
Τη σαφήνεια των διαδικασιών που απαιτούνται για τις πληρωμές
Το βαθμό εξυπηρέτησης του προσωπικού του ΠΤΑΑ (διάθεση εξυπηρέτησης)
Την τεχνογνωσία και την κατάρτιση του προσωπικού αναφορικά με τις διαδικασίες πληρωμών
Την αμεσότητα ανταπόκρισης από το ΠΤΑΑ (σε περίπτωση εκδήλωσης παραπόνου)
Παρακαλούμε επιλέξτε την απάντηση που εκφράζει τον βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς σας